Bezmetalne keramičke krunice

Bezmetalne keramičke krunice / mostovi

Bezmetalna keramička krunica učiniće da Vaš zub sjaji potpuno prirodno.

Pronalaskom tehike  izrade bezmetalnih keramičkih krunica, stomatologija je dobila mogućnost da pacijenti dobiju keramičku krunicu potpuno prirodnog izgleda. I ne samo to. Ovakve krunice se najvećim delom izradjuju mašinski u sofisticiranim kompjuterskim sistemima, stoga, možemo napraviti bezmetalnu keramičku krunicu /most veoma visoke preciznosti, od čega, uostalom, u dobroj meri, zavisi budućnost Vašeg protetskog rada.

Naravno od ovog materija se na isti način izradjuju i mostovi ukoliko nedostaje jedan ili više zuba.