Plombiranje zuba

Plombiranje zuba

Karijes je razlog da se postavi plomba na zubu ili da se uradi zamena plombe.
Karijes je bolest usta koja za posledicu ima oštećenje zubnih tkiva. Za većinu nas to je neprijatnost koju
želimo što pre da rešimo, pre nego što dovede do većih komplikacija.
„ Bušenje zuba “ kako naši pacijenti znaju da se izraze, ne mora da bude bolno. U ordinaciji MY DENT se
intervencije popravke zuba rade isključivo pod anestezijom. Naravno, ne treba spominjati da koristimo
materijale najnovije generacije i najboljeg kvaliteta.