RENDGEN dijagnostika

Kompletna dijagnostika na jednom mestu.

Onda kada je potreban redngen snimak kako bi se upotpunila dijagnostika, a naš ste pacijent, više nećete morati da idete u obližnje rendgen centre kako bi ste napravili snimak zuba.

Kompletna dijagnostika se završava upravo u stomatološkoj stolici ordinacije MY DENT. I to za manje od 10 sekundi.

Aparat je najnovije generacije sa ekstremno malom dozom zračenja i veoma visoke preciznosti.

Dental Implant

Dental implants are effective to smile.

Uvek dostupni za vas

Pozovite 065 2615611

Higijena zuba

Oralna higijena je pola zdravlja